ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ལ་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་ཉན་ཞིབ་ཅིག་འཚོགས་པ།

2020-10-01
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐབས་ཇུས་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ཉན་ཞིབ་ཅིག་འཚོགས་པ།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐབས་ཇུས་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ཉན་ཞིབ་ཅིག་འཚོགས་པ།
Photo: RFA

༄༅།།དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐབས་ཇུས་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ཉན་ཞིབ་ཅིག་འཚོགས་ཡོད་ཅིང་།  ཉན་ཞིབ་འདིའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆོས་དད་རང་མོས་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ།  མི་རིགས་རྩ་མེད་སོགས་གནད་དོན་མང་པོའི་ཐོག་གླེང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་ཉན་ཞིབ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཉམས་ཞིབ་པ་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་ལྷན་དུ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།