ཨེ་བོ་ལ་ནད་གཞིའི་ངོ་སྤྲོད།

2014-10-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ལཡི་བེ་རི་ཡའི་ནང་ཨེ་བོ་ལ་མེད་པ་བཟོ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ།
ལཡི་བེ་རི་ཡའི་ནང་ཨེ་བོ་ལ་མེད་པ་བཟོ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གནད་དོན་གླེང་མོལ་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་ནུབ་ཨཕྷ་རི་ཀ་ནས་ཁྱབ་གདལ་ཆེན་པོ་འགྲོ་བཞིན་པའི་འགོས་ནད་ཚབས་ཆེ་ཨེ་བོ་ལ་ནད་གཞིའི་ངོ་བོ་དང་། ནད་དེ་འགོད་སྟངས། ནད་ཀྱི་མངོན་རྟགས། རང་ཉིད་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་ཚུལ་ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་སྐོར་སྤྱི་ཁྱབ་བརྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་སྐལ་ལྡན་བློ་གྲོས་ལགས་དང་འཇར་མན་དུ་བཅའ་ཞུགས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་རྟའུ་བློ་བཟང་དཔལྡན་ལགས་དང་ལྷན་དུ་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང༌༎
གསར་འགོད་པ་སྐལ་ལྡན་བློ་གྲོས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།