བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཡར་རྒྱས་ཐོན་དགོས་གལ་ཆེ་བ།

2018-09-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་གིས་བྷེལ་ཀོབ་ས་གནས་མི་མང་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་བ།
ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་གིས་བྷེལ་ཀོབ་ས་གནས་མི་མང་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་བ།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

༄༅།།རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་སཾ་བྷོ་ཊའི་བོད་སློབ་ཚོགས་པས་རྩིས་བཞེས་གནང་བའི་རྗེས་སུ་ཡར་རྒྱས་ཐོན་པ་དགོས་གལ་ཆེ་བ་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བྷེལ་ཀོབ་ས་གནས་མི་མང་ལ་གཏམ་བཤད་སྐབས་གསུངས་བའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་པདྨ་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས།།
གསར་འགོད་པ་པདྨ་དངོས་གྲུབ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།