བོད་ཆས་གྱོན་སྟངས་ཀྱི་རིག་གཞུང་།

2014-12-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་འཁྲབ་སྟོན་གནང་བཞིན་པ།
བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་འཁྲབ་སྟོན་གནང་བཞིན་པ།
བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ།

༄༅༎ཤེས་བྱའི་ལྡུམ་རྭ་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་འདིའི་ནང་། གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་དམག་དཔུང་གིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་གོང་དུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་ཆས་གྱོན་སྟངས་ཀྱི་རིག་གཞུང་མདོར་བསྡུས་ཤིག་འཚོལ་བསྡུ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།