གདུག་རྩུབ་གཏོང་མཁན་མི་སྣ་ཨ་རིའི་ནང་འགྲོ་འོང་བཀག་སྡོམ།

2019-07-22
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
Bangladesh ནང་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཡོད་པའི་སྦར་མའི་Rohingya སྐྱབས་བཅོལ་མི་མང་ལ་ ཆར་དུས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་སྡོད་སྒར་ནང་དཀའ་ངལ་ཅི་ཆེ་གདོང་ལེན་བྱ་དགོས་པ།
Bangladesh ནང་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཡོད་པའི་སྦར་མའི་Rohingya སྐྱབས་བཅོལ་མི་མང་ལ་ ཆར་དུས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་སྡོད་སྒར་ནང་དཀའ་ངལ་ཅི་ཆེ་གདོང་ལེན་བྱ་དགོས་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་Myanmar གྱི་དམག་སྤྱི་དང་གཞན་དམག་དཔོན་གསུམ་ལ་Rohingya མི་རིགས་ལ་གདུག་རྩུབ་མནར་གཅོད་བཏང་བའི་བྱེད་གཏེར་ངོས་འཛིན་དང་སྦྲགས།        ཨ་རིའི་ནང་འགྲོ་འོང་བཀག་སྡོམ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་དང་། དུས་མཚུངས་Aung San Suu Kyi མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པས་དམག་མིའི་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོར་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་རྩ་ཁྲིམས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་པའི་ངོ་རྒོལ་གནང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་བགློ་གླེང་གནང་བ་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།