བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་གནས་ལུགས།

2017-08-18
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་གནས་ལུགས།
བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་གནས་ལུགས།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅།    །དེ་རིང་གི་ང་ཚོའི་འཛམ་གླིང་ནང་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣ་དང་ས་གནས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་།    བྱང་ཀོ་རི་ཡ་ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་སྐོར་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།