ཨ་རིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་ཁ་ཇི་ཡོད།


2020-02-12
Share
ཨ་རིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་ཁ་ཇི་ཡོད། ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཡེཀ་པོམ་པི་ཡོ་མཆོག་གིས་ཐེར་འདོན་གནང་ཡོད་པ།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

༄༅༎ཨ་མེ་རི་ཀིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཡེཀ་པོམ་པེ་ཡོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་ཁ་ཇི་ཡོད་ཁག་གི་ཐོག་ལ་ཐེར་འདོན་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

tashi-wangchuk-75གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།