རེ་བོ་ཇོ་མོ་གླང་མའི་ངོ་སྤྲོད།

2019-06-07
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་མཚམས་སུ་ཆགས་པའི་ཇོ་མོ་གླང་མའི་རིའི་གནས་ལུགས།
བོད་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་མཚམས་སུ་ཆགས་པའི་ཇོ་མོ་གླང་མའི་རིའི་གནས་ལུགས།
ཝི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅༎དེ་རིང་གི་ང་ཚོའི་འཛམ་གླིང་ནང་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣ་དང་ས་གནས་ཞེས་པའི་ལེ་ནང་བོད་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་མཚམས་སུ་ཆགས་པའི་ཇོ་མོ་གླང་མའི་རིའི་གནས་ལུགས་སྐོར་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས༎

གསར་འགོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང༌།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།