ညအခဵိန္တၾင္ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းမဵားကို အဳကမ္းဖက္ ဝင္ေရာက္စီးနင္းဖမ္းဆီး

2007-09-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monks_vs_army_150px.jpg
လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚမဵားေရႀႚတၾင္ သံဃာမဵား ေဆာင့္ေဳကာင့္ထိုင္ေနပံု ပိုစတာကိုင္ေဆာင္၍ သီရိလကႆာႎိုင္ငံ ကိုလံဘို႓မိႂႚ ဴမန္မာသံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ေနႛက ဆႎၬဴပေနသည့္ ဗုဒၭလာသာ သံဃာတပၝးဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

မေနႛက စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚေပၞမႀာ ဆႎၬဴပခဵိီတက္ ေမတၨာပိုႛတဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾက ႟ိုက္ႎႀက္ဖမ္းဆီးခဲ့႓ပီးတဲ့ေနာက္ ညဘက္မႀာ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေကဵာင္းတိုက္အေတာ္မဵားမဵားက သံဃာေတာ္ေတၾကို အဳကမ္းဖက္ ဝင္ေရာက္ စီးနင္း ဖမ္းဆီးခဲ့ဳကပၝတယ္။

ေတာင္ဥကၠလာက ေငၾဳကာယံေကဵာင္းတိုက္၊ သဃႆန္းက႗န္းက မဂၢင္ေကဵာင္းတိုက္အပၝအဝင္ ေကဵာင္းတိုက္ေတၾ အေတာ္မဵားမဵားမႀာ သံဃာေတာ္ေတၾကို ဖမ္းဆီးတာေတၾ အမဵားအဴပား လုပ္တဲ့အေဳကာင္း သိရပၝတယ္။ ဒီအေဳကာင္းနဲႛပတ္သက္႓ပီး RFA သတင္းေထာက္ မစုမၾန္နဲႛ ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္တိုႛက စုစည္းတင္ဴပထားပၝတယ္။

႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့နည္းနဲႛ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္႓ပီး ေမတၨာပိုႛ႔ကခဵီတဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾကို စစ္တပ္၊ ရဲ၊ စၾမ္းအားရႀင္နဲႛ ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႚဝင္ေတၾက ႟ိုက္ႎႀက္ ဖမ္းဆီးခဲ့တာကို ႟ႁတ္ခဵ႓ပီး ဆႎၬဴပခဵီတက္ ေမတၨာပိုႛတာေတၾကို ဆက္႓ပီး တိုးဴမၟင့္လုပ္ေဆာင္သၾားမယ္လိုႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ အေဴခစိုက္တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့ တပ္ေပၝင္းစုအဖၾဲႚ႒ကီးက စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ ဒီကေနႛ ေနႛခင္းမႀာ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။ ဒီအေဳကာင္း RFA ဗန္ေကာက္႟ံုးခၾဲမႀ ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းက တင္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔